திரை இசையில் பகுத்தறிவு


கடவுள் இல்லடா-புரட்சிக்காரன் திரைப்பட பாடல்

உடும்பன் திரைப்பட பாடல்.

திருடாதே பாப்பா திருடாதே

அறிவிருந்தா யோசிச்சு பாரு மனுசஜென்மமே

ஊரையெல்லாம் காப்பாத்தும் தாண்டவகோனே

நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராசா

நாளை உலகை ஆளவேண்டும்

நான் ஏன் பிறந்தேன்

அதோ அந்த பறவை போல

வாழ்க வாழ்கவே திராவிட நாடு

அச்சம் என்பது மடைமையடா

விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க

கல்லெல்லடா மண்ணெல்லடா

காசிக்கு போனா....

நாளை உலகை ஆளவேண்டும்.

புரட்சிகவிஞர் வரிகளில்..

பாவேந்தர் வரிகளில்..

தலைவாரிபூச்சூடி உன்னை....

சித்திர சோலைகளே...

உடும்பன் திரைப்படபாடல்.2

உடும்பன் திரைப்படபாடல்

எரிமலை எப்படி வெடிக்கும்

எத்தனை காலம்தான்

தமிழுக்கு அமுதென்று